Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tra cứu lịch làm việc của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Từ ngày:
 • Đến ngày:
 • In lịch làm việc
 • Lịch làm việc tuần 2/2021 của Lãnh đạo UBND Thị xã
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  11/1/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 14:00
 • Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy năm 2020
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ ba
  Ngày
  12/1/2021
 • 07:30
 • Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy năm 2020
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự họp kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy năm 2020
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ tư
  Ngày
  13/1/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Hội đồng GDQPAN tỉnh
 • Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Phòng họp trực tuyến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
 • Ông Chui văn Thành - Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động Khoa học và Công nghệ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Hội trường tầng 3 - Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên
 • Ông Chui Văn Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã
 • 15:30
 • Dự họp Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Tầng 2, phòng họp Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Ông Chui Văn Thành-Ủy viên BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ năm
  Ngày
  14/1/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của HĐND thị xã khóa XIV về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Trung tâm Hội nghị thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo"
 • Ban Dân vận Tỉnh ủy
 • Ban Dân vận Tỉnh ủy
 • Phòng họp số 2A, trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Vũ Xuân Linh - Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  15/1/2021
 • 07:30
 • Dự họp BCĐ thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thông dựa trên kết quả
 • Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn
 • Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
 • Phòng họp số 3, trụ sở UBND tỉnh
 • Ông Vũ Xuân Linh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND thị xã
 • 14:00
 • Dự họp xét thi đua, khen thưởng; đánh giá CQCS năm 2020
 • UBND thị xã
 • Ban Tổ chức và Nội vụ thị xã
 • Phòng họp tầng 1-Trụ sở HĐND và UBND thị xã
 • Lãnh đạo UBND thị xã
 • Thứ bảy
  Ngày
  16/1/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định
 • Chủ nhật
  Ngày
  17/1/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:30
 • Nghỉ theo quy định