Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tra cứu lịch làm việc của Thường trực Thị ủy
 • Từ ngày:
 • Đến ngày:
 • In lịch làm việc
 • Lịch làm việc tuần 4/2021 của Thường trực Thị ủy
 • Ngày
 • Giờ
 • Nội dung
 • Đv chủ trì
 • Đv tham mưu
 • Địa điểm
 • Thành phần
 • Thứ hai
  Ngày
  25/1/2021
 • 07:00
 • Làm việc chuyên môn và kiểm tra cơ sở
 • 14:00
 • Họp giao ban thường trực thị ủy
 • Ông Vũ Ngọc Vương - Bí thư thị xã
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp BTV thị ủy
 • Thường trực thị ủy
 • Thứ ba
  Ngày
  26/1/2021
 • 07:30
 • Dự hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Hội Nông dân thị xã
 • BTV Hội Nông dân thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Thường trực Thị ủy
 • 15:30
 • Dự HN triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2021 - Agribank Chi nhánh thị xã Mường Lay
 • Agribank Chi nhánh thị xã Mường Lay
 • Agribank Chi nhánh thị xã Mường Lay
 • Hội trường tầng 2 - Khách sạn Thanh Bình
 • Thường trực thị ủy
 • Thứ tư
  Ngày
  27/1/2021
 • 07:30
 • Họp Ban thường vụ thị ủy
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Thường vụ thị ủy
 • Thường trực Thị ủy
 • 14:00
 • Họp Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã
 • Thị ủy Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp Ban Chấp hành Thị ủy
 • Thường trực Thị ủy
 • Thứ năm
  Ngày
  28/1/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất nông nghiệp; QLBVR - PCCCR; công tác PCTT-TKCN năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Phòng Kinh tế
 • Phòng họp tầng 3 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã
 • Thường trực thị ủy
 • 14:00
 • Dự Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021
 • Thị Đoàn Mường Lay
 • BTV Thị Đoàn Mường Lay
 • Phòng họp Ban Chấp hành thị ủy
 • Ông Vũ Duy Luân - PBTTT, Chủ tịch HĐND thị xã
 • Thứ sáu
  Ngày
  29/1/2021
 • 07:30
 • Dự Hội nghị triển khai Công tác bầu cử thị xã nhiệm kỳ 2021-2026
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 3 - Trụ sở UBND thị xã
 • Thường trực Thị ủy
 • 14:00
 • Dự Hội nghị gặp mặt, biểu dương Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thị xã Mường Lay năm 2021
 • UBND thị xã Mường Lay
 • Văn phòng thị xã
 • Phòng họp tầng 3 - Trụ sở HĐND-UBND thị xã
 • Thường trực Thị ủy
 • Thứ bảy
  Ngày
  30/1/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:00
 • Nghỉ theo quy định
 • Chủ nhật
  Ngày
  31/1/2021
 • 07:00
 • Nghỉ theo quy định
 • 13:00
 • Nghỉ theo quy định