Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Điện Biên: Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”
 • Thời gian đăng: 04/01/2021 02:22:54 PM
 • Tại Kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.
 • Theo đó, Nghị quyết này quy định cụ thể về:

  (1) Phạm vi điều chỉnh:

  Quy định về tên Huy hiệu, đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng, hiện vật khen, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

  (2) Đối tượng áp dụng:

  Cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên đạt tiêu chuẩn tại Quy định này và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên”.

  (3) Nguyên tắc xét tặng Huy hiệu:

  (a) Đảm bảo, công khai, dân chủ, kịp thời; đúng tiêu chuẩn, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

  (b) Huy hiệu được xét tặng một lần cho cá nhân đạt tiêu chuẩn theo quy định này. Không có hình thức truy tặng.

  (c) Hàng năm, việc xét tặng Huy hiệu được thực hiện 01 đợt vào dịp kỷ niệm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (07-5); trường hợp đặc biệt có thể xét tặng đột xuất.

  (d) Thời gian tính xét tặng Huy hiệu được tính cả thời gian trước khi chia tách tỉnh Lai Châu thành 2 tỉnh Lai Châu và Điện Biên.

  Trường hợp cá nhân được cử đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó tiếp tục trở về công tác thì thời gian đi học, biệt phái hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự vẫn được tính là thời gian công tác để xét tặng Huy hiệu.

  (đ) Chỉ lấy kết quả khen thưởng theo công trạng và thành tích làm căn cứ xét tặng Huy hiệu.

  (4) Tiêu chuẩn xét tặng Huy hiệu

  (4.1) Đối tượng không xác định thời gian:

  (a) Cá nhân là Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Điện Biên thuộc diện điều động, luân chuyển có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên.

  (b) Cá nhân là người trong và ngoài tỉnh, có nhiều công lao đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh trực tiếp đóng góp bằng tiền, hiện vật có giá trị từ 01 tỷ đồng trở lên hoặc chủ trì vận động quyên góp tiền, hiện vật có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên (việc đóng góp được cộng dồn).

  (c) Cá nhân là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có đóng góp to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; có công lao xây dựng và củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Điện Biên với các vùng, địa phương thuộc các Quốc gia.

  (4.2) Đối tượng xác định thời gian:

  (a) Cá nhân có thời gian công tác tại tỉnh Điện Biên từ đủ 30 năm trở lên đối với nam, từ đủ 25 năm trở lên đối với nữ (thời gian công tác được cộng dồn), trong thời gian công tác luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao và có thành tích sau:

  Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động đã và đang công tác trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các đơn vị sự nghiệp, các cơ quan Trung ương, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Cán bộ, công chức cấp xã; Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, chiến sĩ đã và đang công tác tại các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên. Đã được tặng ít nhất 03 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trở lên.

  Những người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn, thôn, bản, tổ dân phố đã được tặng 01 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương hoặc ít nhất 03 Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Bằng khen, Giấy khen của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Điện Biên.

  (b) Cá nhân là nông dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ 20 năm trở lên được công nhận ít nhất 02 lần đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp tỉnh hoặc 01 lần đạt danh hiệu “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” cấp Trung ương, giúp đỡ các hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo và tạo điều kiện việc làm cho người lao động, hoặc đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng thưởng 02 Bằng khen trở lên hoặc đã được cấp Bộ, Ngành Trung ương trở lên tặng Bằng khen hoặc vinh danh.

  (5) Giảm trừ thời gian xét tặng Huy hiệu:

  (a) Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Kháng chiến, Huân chương lao động hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, Huân chương chiến công hạng nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động hoặc được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc nhân dân, Nghệ sỹ nhân dân, Nghệ nhân nhân dân được giảm trừ 05 năm so với thời gian quy định.

  (b) Cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương chiến công hạng nhì và hạng ba; Huân chương Đại đoàn kết dân tộc; Huân chương Dũng cảm; Huy chương Kháng chiến; Giải thưởng Nhà nước; được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, Thầy thuốc ưu tú, Nghệ sỹ ưu tú, Nghệ nhân ưu tú hoặc danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được giảm trừ 03 năm so với thời gian quy định.

  Trường hợp cá nhân được nhiều hình thức khen và danh hiệu thì thời gian giảm trừ được tính đối với hình thức khen hoặc danh hiệu cao nhất.

  (c) Cá nhân thuộc nhóm đối tượng được quy định tại khoản 2 Điều 3 nếu có thời gian công tác thuộc địa bàn xã, huyện đặc biệt khó khăn thì cứ 10 năm được giảm trừ 01 năm so với quy định.

  (6) Trường hợp không xét, chưa xét tặng Huy hiệu:

  (a)Không xét tặng Huy hiệu vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên đối với những cá nhân bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên; Người bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

  Cá nhân đã được tặng thưởng Huy chương Lai Châu 30 năm theo Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 1991 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành phần thưởng huy chương Lai Châu 30 năm.

  (b) Chưa xét tặng Huy hiệu đối với những cá nhân đang trong thời gian xem xét kỷ luật; cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ án, vụ việc tiêu cực, chưa có kết luận của các cơ quan chức năng.

  (7) Hiện vật khen, mức tiền thưởng và nguồn kinh phí:

  (a) Hiện vật khen: Huy hiệu, hộp đựng Huy hiệu, Bằng, khung Bằng.

  (b) Mức tiền thưởng: Bằng 1,0 lần mức lương cơ sở.

  (c) Kinh phí tặng thưởng: Từ Quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh.

  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 12 năm 2020./.

 • Tác giả: T_2H