Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Điện Biên ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người
 • Thời gian đăng: 18/01/2021 07:27:32 AM
 • Ngày 31-12-2020, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND về việc Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
 • Căn cứ Nghị quyết số 28/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Cụ thể như sau:

  (1) Nội dung và mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân gồm 8 mục chi: Chi công tác phí cho cán bộ phục vụ hoạt động xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ, vận chuyển nạn nhân; Chi chế độ làm thêm, làm thêm giờ; Chi xây dựng cơ sở dữ liệu và cập nhật thông tin về nạn nhân; Chi thông tin liên lạc, in ấn tài liệu, chi khác có liên quan đến công tác hỗ trợ nạn nhân; Chi lập hồ sơ nạn nhân (mức chi 100.000 đồng/01 hồ sơ); Chi hỗ trợ người không hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trực tiếp tham gia quản lý, bảo vệ nạn nhân (mức chi 200.0000 đồng/người/ngày); Chi hỗ trợ cán bộ được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý cho nạn nhân (mức chi 10.000 đồng/người được tư vấn/lần tư vấn nhưng không quá 500.000 đồng/cán bộ/tháng); Chi thuê, mua sắm trang thiết bị đặc thù phục vụ xác minh, tiếp nhận, giải cứu, bảo vệ nạn nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

  (2) Nội dung và mức chi chế độ hộ trợ trực tiếp cho nạn nhân gồm:

  Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu: Hỗ trợ tiền ăn trong thời gian nạn nhân tạm trú tại cơ sở hỗ trợ nạn nhân, Trung tâm bảo trợ xã hội (mức chi 40.000 đồng/ngày; thời gian không quá 03 tháng); Trong thời gian lưu trú tại cơ sở nạn nhân được hỗ trợ quần áo, vật dụng sinh hoạt cá nhân cần thiết: chăn, màn, chiếu, quần áo mùa hè, quần áo mùa đông, quần áo lót, khăn mặt, giày, dép, bàn chải đánh răng, xà phòng, băng vệ sinh cá nhân đối với nạn nhân nữ (mức chi không quá 400.000 đồng/người); Chi tiền tàu xe, tiền ăn cho nạn nhân có nguyện vọng trở về nơi cư trú nhưng không có khả năng chi trả (mức chi theo giá phương tiện công cộng; trường hợp nạn nhân là người chưa thành niên, cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải cứu, hỗ trợ nạn nhân bố trí đưa cán bộ đưa nạn nhân về nơi cư trú bằng phương tiện của cơ quan, đơn vị, chi phí tính theo km và tiêu hao nhiên liệu thực tế hoặc theo hợp đồng thỏa thuận khi thuê xe bên ngoài); Chi tiền ăn (mức chi trong những ngày đi đường là 70.000 đồng/người/ngày).

  Chi hỗ trợ y tế: Đối với nạn nhân chưa có thẻ BHYT, trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở được cấp thẻ BHYT miễn phí theo quy định; Hỗ trợ tiền thuốc thông thường trong thời gian nạn nhân lưu trú tại cơ sở không ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT được hỗ trợ tiền thuốc thông thường theo thực tế phát sinh; Trường hợp nạn nhân bị ốm nặng phải chuyển đến cơ sở y tế điều trị thì việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế thực hiện theo quy định của pháp luật BHYT; Trường hợp nạn nhận chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở hỗ trợ, Trung tâm Bảo trợ xã hội, sau 24 giờ kể từ khi kết luận của cơ quan có thẩm quyền mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì cơ sở có trách nhiệm tổ chức mai táng.

  Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu: Hỗ trợ học văn hóa (được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ và Nghị định 145/2018/NĐ-CP ngày 16/10/2018 của Chính phủ); Nạn nhân có nhu cầu học nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng được hỗ trợ một lần chi phí học nghề; Hỗ trợ một lần tiền trợ cấp khó khăn ban đầu đối với nạn nhân thuộc hộ nghèo khi trở về nơi cư trú (mức chi 1.000.000 đồng/người);

  Trường hợp nạn nhân có người chưa thành niên đi cùng, do Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định hỗ trợ cho từng trường hợp cụ thể.

   UBND tỉnh Điện Biên giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành và các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các quy định này trên địa bàn tỉnh; vận động, huy động các nguồn vốn khác để hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn; trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cho từng trường hợp cụ thể đối với nạn nhân có người chưa thành niên đi cùng; hướng dẫn các cơ sở hỗ trợ nạn nhân thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân của tội phạm mua bán người theo quy định. Sở Tài chính tổng hợp tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí chi thường xuyên theo phân cấp ngân sách hiện hành để thực hiện quy định này. Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khám, chữa bệnh, điều trị cho nạn nhân bị ốm nặng và phối hợp với các cơ sở thực hiện hỗ trợ nạn nhân theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện miễn, giảm học phí cho đối tượng theo quy định. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện các biện pháp bảo vệ an toàn cho nạn nhân của tội phạm mua bán người và trẻ em đi cùng nạn nhân; chi công tác hỗ trợ nạn nhân theo quy định.

  UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã, Công an xã theo dõi và quản lý nạn nhân trở về nơi cư trú; chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội  thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ra Quyết định hỗ trợ nạn nhân học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu theo quy định./.

 • Tác giả: T_VC