Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Hội nghị lần 3 BCH Đảng bộ thị xã Mường Lay nhiệm kỳ 2020-2025
 • Thời gian đăng: 11/12/2020 10:43:37 AM
 • Chiều ngày 10-12, Thị ủy Mường Lay đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 khóa XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có 25/28 ủy viên BCH, đồng chí Vũ Ngọc Vương, Bí thư Đảng bộ thị xã của trì hội nghị.
 • Năm 2020 dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự điều hành của chính quyền địa phương, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc thị xã đoàn kết thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần để địa phương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Cụ thể: Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 3.450 tấn, đạt 113% nghị quyết, tăng 227 tấn so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và đánh bắt tự nhiên đạt 185 tấn; tỷ lệ độ che phủ rừng tăng 1,75% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt trên 95% so với nghị quyết; tổng thu nội địa trên 7 tỷ đồng, đạt 106% so với nghị quyết; tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,35% so với cùng kỳ; công tác lao động, việc làm và các chính sách xã hội thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục được nâng lên về mọi mặt, hoạt động văn hóa văn nghệ được tổ chức sôi nổi, rộng khắp; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm chú trọng; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy vai trò trong việc củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

  Tại hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thị xã đã thảo luận và cho ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã về lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng đảng năm 2021 và các nội dung trình kỳ họp thứ 12 HĐND thị xã.

  Kết luận hội nghị đồng chí Vũ Ngọc Vương, Bí thư Đảng bộ thị xã nhấn mạnh: Bước sang năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, với lượng công việc rất lớn, đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ thị xã tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ và các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ đã đề ra. Trong đó cấp ủy, chính quyền các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng năm 2021 của BCH Đảng bộ thị xã. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, chú trọng khắc phục những mặt còn hạn chế, yếu kém trong năm 2020. Chỉ đạo triển khai các giải pháp thiết thực, hiệu quả để phát triển kinh tế, quan tâm phát triển sản xuất nông nghiệp, tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Tiếp tục thực hiện các giải pháp phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ, tìm hướng đi phù hợp cho phát triển du lịch thị xã. Quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn, điều hành ngân sách hợp lý, tiết kiệm đảm bảo hiệu quả hoạt động Nhà nước; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm và đẩy mạnh giảm nghèo bền vững. Lãnh đạo nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện lớn, đặc biệt tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 50 năm thành lập thị xã và đảng bộ thị xã, trình cấp có thẩm quyền về Đề án mở rộng địa giới hành chính nâng quy mô của thị xã.... Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác đánh giá, xếp loại cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Quan tâm xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2021 một cách hiệu quả, toàn diện, trên các lĩnh vực./.

   

 • Tác giả: Thu Hường