Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên
  • Thời gian đăng: 30/11/2020 08:18:41 AM
  • Sáng 26-11-2020, UBND thị xã Mường Lay tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên. Dự khai mạc có đồng chí Vũ Xuân Linh - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Thường trực HĐND thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể; cán bộ Ban CHQS thị xã, cán bộ Tiểu đoàn, Đại đội DBĐV của thị xã; Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường; Chỉ huy các đơn vị DQTV.
  • Tại hội nghị các đại biểu được tiếp thu những nội dung cơ bản của Luật Dân quân tự vệ và Luật Lực lượng dự bị động viên; Nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với DQTV; Nội dung cơ bản của Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về hoạt động phối hợp của DQTV; Nội dung cơ bản Nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị và Nghị định quy định huy động lực lượng DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ; Nội dung cơ bản Nghị định về sĩ quan dự bị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Nội dung cơ bản Nghị định quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng DBĐV; Nghị định quy định về huấn luyện DBĐV cấp tỉnh.

    Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Từ đó góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm chuyển biến nhận thức về vị trí, vai trò và trách nhiệm xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ, Dự bị động viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

  • Tác giả: Hương Giang