Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Mường Lay
 • Thời gian đăng: 02/02/2021 07:54:25 AM
 • Sáng ngày 01-02-2021, Thị ủy Mường Lay đã tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026.
 • Các đồng chí Lãnh đạo Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã chủ trì, điều hành Hội nghị; Dự hội có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mường Lay; Trưởng các Ban xây dựng đảng, các đoàn thể thị xã; Trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và cán bộ làm công tác bầu cử các xã, phường; Thành viên Ban chỉ đạo Bầu cử thị xã, các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã, thành viên tổ giúp việc Ủy ban bầu cử thị xã.

  Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản về Chỉ thị của Thị ủy Mường Lay về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ thị của UBND thị xã về tổ chức cuộc bầu cử; hệ thống các văn bản của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác bầu cử; hệ thống các văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam về công tác bầu cử và các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử thị xã, ủy ban bầu cử, tổ giúp việc ủy ban bầu cử thị xã. Hội nghị quán triệt đến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt cấp thị, cấp xã các văn bản chỉ đạo của Thị ủy, UBND thị xã, Ủy ban bầu cử thị xã với mục đích giúp các đồng chí lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác bầu cử tại cơ quan, đơn vị, xã, phường đảm bảo đúng pháp luật và theo hướng dẫn, chỉ đạo chung của trung ương, của tỉnh. Theo kế hoạch công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Mường Lay sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ ngày 20/1 đến 5/4/2021; giai đoạn 2 từ ngày 6/4 đến ngày 4/5/2021; giai đoạn 3 từ ngày 5/5 đến ngày 11/6/2021.

  Cuộc bầu cử sẽ được diễn ra vào ngày 23/5/2021, là dịp để phát huy sâu rộng quyền làm chủ, nghĩa vụ, trách nhiệm của nhân dân trong việc sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, tâm huyết với nhiệm vụ, tận tụy với nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Để cuộc bầu cử được diễn ra thành công, thị xã Mường Lay đang tích cực huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để triển khai đảm bảo các điều kiện theo quy định đã đề ra.

  Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị này đề nghị các xã, phường kịp thời tổ chức triển khai Hội nghị tại các xã, phường mình để quán triệt Chỉ thị, Kế hoạch của thị xã, các văn bản Hướng dẫn của tỉnh về công tác bầu cử. Triển khai ngay việc thành lập Ủy ban bầu cử và các Tiểu ban giúp việc; xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi cuộc bầu cử, bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử, động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử. Làm tốt công tác nhân sự; giới thiệu những người có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực; đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân để bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử phải bảo đảm dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ về thời gian quy định cho từng công việc và chất lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu. Làm tốt công tác tổ chức hội nghị cử tri để những người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri, tạo điều kiện để người ứng cử và cử tri được đối thoại, giao lưu trực tiếp; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật phục vụ bầu cử, bảo đảm công tác an ninh trật tự, chuẩn bị các phương án ứng phó kịp thời với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử, qua đó góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử./.

 • Tác giả: Thu Hường