Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Kết quả công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trên địa bàn thị xã Mường Lay năm 2020
 • Thời gian đăng: 15/01/2021 08:53:47 PM
 • Thị xã Mường Lay là thị xã vùng cao, nằm ở phía Bắc của tỉnh Điện Biên. Đảng bộ thị xã có 34 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; trong đó, có 05 đảng bộ và 29 chi bộ trực thuộc Đảng bộ thị xã; 64 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên là 1.144 đảng viên, trong đó đảng viên nữ là 443 đồng chí, đảng viên người dân tộc thiểu số là 704 đồng chí.
 • Trên cơ sở Quyết định 221-QĐ/TW về “Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân”; Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30-9-2020 của BCH TW về ban hành quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm. Năm 2020, thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khẳng định sự phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với cơ quan quản lý nhà nước thị xã là cần thiết, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong xã hội đối với việc triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân trên địa bàn thị xã. Nhiều nội dung cụ thể trong quy chế phối hợp được triển khai thực hiện tốt, qua đó, giúp cho các cấp ủy, chính quyền từ thị đến cơ sở giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà dư luận và người dân trên địa bàn thị xã quan tâm.

  Ban Tuyên giáo Thị ủy tiếp tục quán triệt, triển khai Quyết định 221-QĐ/TW và Quyết định số 238-QĐ/TW tới các chi, đảng bộ trực thuộc Thị ủy và cán bộ, đảng viên chủ chốt trong toàn thị. Đồng thời ban hành Chương trình số 06-CTr/BTGTU-UBND, ngày 10-2-2020 về việc phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với UBND thị xã trong công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của Nhân dân năm 2020.

  Ban Tuyên giáo Thị ủy đã chủ động, phối hợp các cơ quan chuyên môn thị xã ban hành các văn bản chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn tuyên truyền về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, dự án lớn, trọng điểm, nhạy cảm của thị xã theo từng tháng. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, theo nhiệm vụ công tác trọng tâm hằng năm của UBND thị xã. Kịp thời đăng tải thông tin, định hướng tuyên truyền về các dự án trọng điểm, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trên Trang thông tin Điện tử và Trang fanpage Tuyên giáo thị xã Mường Lay.

  Năm 2020, trước tình hình đại dịch Covid 19 bùng phát mạnh, Ban tuyên giáoThị ủy phối hợp tăng cường quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, UBND thị xã, BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thị xã về việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh”, “người dân cần bình tĩnh và tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế”.

  Kịp thời cung cấp thông tin để phục vụ công tác tuyên truyền, phản bác các thông tin xấu, độc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.Phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan của thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. Các thông tin báo báo nhanh, kịp thời bằng văn bản qua địa chỉ Email, hoặc gửi qua Zalo Tuyên giáo Mường Lay. Tính đến  nay, trên địa bàn thị xã chưa phát hiện trường hợp nào bị nhiễm bệnh Covid-19.

  Năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy đã phối hợp UBND, các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước như: tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, công tác xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới, việc thực hiện các chương trình phổ cập giáo dục; chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, hỗ trợ cây, con giống, bảo vệ rừng, đảm bảo an ninh – trật tự… Tuyên truyền công tác tổ chức, kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ thị xã, Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng TĐC thủy điện Sơn La; tuyên truyền xây dựng bản nông thôn kiểu mới tại bản Bắc 2 và bản Ho cang xã Lay Nưa; tuyên truyền xây dựng mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn phường Sông Đà; tuyên truyền công tác tổ chức Lễ hội Đua thuyền đuôi én thị xã Mường Lay lần thứ VII năm 2020. Phối hợp với UBND tham mưu đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Quốc lộ 12 đoạn từ Mường Chà - Mường Lay; đầu tư thực hiện dự án nghĩa trang Nhân dân thị xã Mường Lay; chủ trương đầu tư, xây dựng Khu Văn hóa tâm linh trên địa bàn thị xã; đề xuất UBND tỉnh mở rộng địa giới hành chính của thị xã Mường Lay đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV; phối hợp tham mưu đề xuất nghị lãnh đạo tỉnh thống nhất với Lãnh đạo tỉnh Lai Châu quy hoạch khu du lịch sinh thái lưu vực ngã ba sông Đà...

  Phối hợp tăng cường công tác điều tra, nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội thông qua các hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, các đồng chí đứng đầu cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, hoạt động tiếp xúc cử tri, kiểm tra, giám sát Theo hướng dẫn của BTG Tỉnh ủy hiện nay thị xã đã kiện toàn xong đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp thị.

  Thường xuyên phối hợp với UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn trao đổi, cung cấp thông tin, nắm bắt tình hình phát hiện kịp thời các vấn đề "nóng", nổi cộm bức xúc của Nhân dân trên địa bàn để thống nhất định hướng, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc của Nhân dân và triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Năm 2020, UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn đã chủ động cung cấp thông tin liên quan đến các nội dung phát triển kinh tế - xã hội; phối hợp giải quyết dứt điểm vụ việc nổi cộm, bức xúc của Nhân dân trên địa bàn thị xã, như: Bồi thường giải phóng mặt bằng trên quốc lộ 12, đoạn qua xã Mường tùng đến khu vực Huổi Hái, xã Lay Nưa, năm 2020 tạm ứng bồi thường cho 3 hộ với tổng số tiền 593 triệu đồng; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không có giấy phép và sai so với giấy phép xây dựng, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông trên Quốc lộ 12, Tỉnh lộ 142, đường nội thị...

  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế đó là: Việc triển khai phối hợp tuyên truyền giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với UBND thị xã và các phòng, ban chuyên môn thuộc thị xã có một số việc chưa hiệu quả  như quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, Quản lý đô thị, thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; việc theo dõi, nắm bắt, cung cấp thông tin những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, dự án của các cơ quan chuyên môn chưa kịp thời.

  Nguyên nhân: Công tác chỉ đạo, phối hợp thực hiện của một số cơ quan chuyên môn chưa kịp thời. Một số cấp ủy, chính quyền chưa thấy hết tầm quan trọng của công tác tư tưởng, chưa tạo sự gắn kết chặt chẽ công tác tư tưởng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

  Để tiếp tục làm tốt công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trên địa bàn thị xã Mường Lay. Trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Thị ủy tiếp tục tham mưu với BTV Thị ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các giải pháp như sau:

  1- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Quy chế phối hợp.

  2- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với các cơ quan quản lý Nhà nước cùng cấp trên địa bàn thị xã Mường Lay về trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm.

  3- Tăng cường phối hợp, tích cực tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng. Tiếp tục đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, giữ vững sự đoàn kết, nhất trí trong Đảng, khối đại đoàn kết toàn dân.

  4- HĐND, UBND thị xã, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, MTTQ và các đoàn thể thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng khi triển khai thực hiện các dự án trọng điểm và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN trên địa bàn; cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến việc triển khai các dự án, công trình trọng điểm của thị xã cho Ban Tuyên giáo Thị ủy để nghiên cứu, tổ chức biên tập, biên soạn tài liệu tuyên truyền và phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân.

  5- Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động theo dõi, nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là việc ban hành các chính sách mới nhạy cảm, triển khai xây dựng các công trình, dự án lớn, trọng điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn nhân lực, đất đai, nhà ở, môi trường sinh thái, di tích lịch sử, tín ngưỡng, dân tộc, tôn giáo của người dân... để kịp thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nhanh chóng đề xuất cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.

 • Tác giả: Trần Bằng Lăng