Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Lay Nưa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020
  • Thời gian đăng: 29/01/2021 03:36:58 PM
  • Vừa qua, UBND xã Lay Nưa tổ chức hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất Nông nghiệp, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020.
  • Năm 2020 dưới sự chỉ đạo của UBND thị xã, Đảng ủy xã, UBND xã Lay Nưa đã xác định nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, điều hành toàn diện trên các lĩnh vực do đó diện tích gieo trồng cây hàng năm thực hiện 737,73 ha, tăng 7,35% so với Nghị quyết HĐND xã; cây lương thực có hạt tăng 7,95% so với cùng kỳ năm 2019; tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt trên 2.738 tấn đạt hơn 110% theo kế hoạch. Sản lượng nuôi trồng đạt 69,5 tấn, đạt 106% kế hoạch, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt 35.415 con đạt trên 100% kế hoạch. Bên cạnh đó để giúp Nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng hàng hóa, xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mở các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ hợp tác xã Lay Nưa chi phí kiểm nghiệm mẫu sản phẩm, thiết kế, in nhãn mác, lập hoàn thiện hồ sơ đánh giá sản phẩm Ocop đối với bánh Chí chọp, sản phẩm ẩm thực đặc trưng của dân tộc Thái trên địa bàn. Cùng với đó, công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng cũng đạt được kết quả đáng khích lệ, hiện xã có tổng diện tích rừng tự nhiên là 6.045,81 ha; tỷ lệ che phủ rừng 62,87%; Diện tích rừng xã quản lý là 1.168,11 ha; diện tích rừng giao cho cộng đồng quản lý là 2.723,55 ha. 16 cộng đồng được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với tổng số tiền gần 1,4 tỷ đồng; 1.038 lượt người tham gia và ký cam kết BVR-PCCCR, thành lập 16 tổ đội BVR-PCCCR với 179 thành viên. Tổ chức trực 24/24 giờ,  sẵn sàng huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy, tổ chức chữa cháy kịp thời, khẩn trương và hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, trong năm không để xảy ra cháy rừng,chặt phá rừng.

    Ngay tại hội nghị, UBND xã đã trao giấy khen cho 01 tập thể, 08 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2020./.   

  • Tác giả: Nguyễn Sơn