Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Lịch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021
  • Thời gian đăng: 11/01/2021 07:29:43 AM
  • Triển khai Kế hoạch số 203/KH-HĐND ngày 05-11-2020 của Thường trực HĐND thị xã Mường Lay và Kế hoạch số 52/KH-MTTQ-BTT ngày 04-01-2021 của Ban Thường trực UBMTTQ thị xã Mường Lay về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.
  • Theo đó, các đại biểu HĐND tỉnh, thị xã sẽ tiếp xúc cử tri tại phường Sông Đà vào chiều ngày 11-01-2021 (bắt đầu từ 14 giờ 00 phút), tiếp xúc cử tri tại xã Lay Nưa vào sáng ngày 12-01-2021 (bắt đầu từ 07 giờ 30 phút); tiếp xúc cử tri tại phường Na Lay vào chiều ngày 12-01-2021 (bắt đầu từ 14 giờ 00 phút).

    Nội dung hội nghị tiếp xúc cử tri: (1) Đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XIV; phổ biến nội dung cơ bản của các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ mười sáu. (2) Đại diện Tổ đại biểu thị xã thông báo kết quả kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIV; phổ biến nội dung cơ bản của các Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã khóa XIV. (3) Đại diện Thường trực HĐND các xã, phường thông báo kết quả kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 HĐND xã, phường; phổ biến nội dung cơ bản của các Nghị quyết HĐND xã, phường thông qua tại kỳ họp. (4) Lãnh đạo UBND xã, phường thông báo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười hai HĐND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. (5) Cử tri phát biểu. (6) Đại diện Lãnh đạo UBND thị xã, Lãnh đạo UBND xã, phường tiếp thu và ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cư tri theo thẩm quyền.

    Địa điểm tiếp xúc cử tri: Nhà Văn hóa các xã, phường./.

  • Tác giả: T_VC