Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay: Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
 • Thời gian đăng: 24/02/2021 10:33:48 AM
 • Thực hiện Kế hoạch số 54/KHLT-MTTQ-TTCT về tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Thực hiện các văn bản; Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh và của Thị xã; do tình hình dịch Covid-19 nên đợt tập huấn này với tổng số 95 học viên được chia thành 2 lớp.
 • Trong 2 ngày 23 - 24/02/2021, Trung tâm Chính trị thị xã Mường Lay phối hợp Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã tổ chức lớp Tập huấn nghiệp vụ công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 cho hơn 40 đại biểu là Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các xã, phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thị xã. Dự khai mạc có đồng chí Vũ Duy Luân, Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ - Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí lãnh đạo HĐND; Lãnh đạo UBND, lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng. Nội dung học tập gồm 03 chuyên đề: Giới thiệu Luật  bầu cử đại biểu Quốc hội, và đại biểu HĐND, Luật tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tỉnh, thị xã liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử.

  24-2-21-1.jpg

  Đồng chí Vũ Duy Luân Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo lớp tập Huấn

  Phát biểu chỉ đạo Đc Vũ Duy Luân đề nghị Lớp tập huấn cần làm rõ vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã cần phối hợp với các phòng ban, đơn vị liên quan chỉ đạo Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam các xã, phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn thị xã nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức trong hệ thống Mặt trận từ cấp xã, phường đến Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trong việc thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  24-2-21.jpg

  Toàn cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

  Những nội dung trong đợt tập huấn này góp phần giúp cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở tiếp thu các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đặc biệt là các văn bản liên quan trực tiếp quy định đến nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam các cấp. Hướng dẫn Quy trình hiệp thương của MTTQ trong công tác bầu cử; Công tác kiểm tra, giám sát bầu cử và một số nội dung khác liên quan đến công tác Mặt trận cùng nghiên cứu, cùng trao đổi, thảo luận tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ này.

  Trong quá trình học tập các đồng chí học viên chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học, thực hiện Thông điệp 5k” để chủ động phòng, chống COVID -19./.

 • Tác giả: Lường Thương - Trung tâm Chính trị thị xã