Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Mường Lay hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026
  • Thời gian đăng: 24/02/2021 03:45:51 PM
  • Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Mường Lay vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu đại biểu HĐND thị xã khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.
  • Theo kết quả hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 có số lượng người được giới thiệu ra ứng cử là 60 người. Trong đó, định hướng đại biểu là nữ chiếm 36,7%; đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm 36,7%; đại biểu trẻ tuổi 40%; đại biểu là người ngoài Đảng 8,3%; đại biểu tái cử 33,3%.

    Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã khóa XV được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết liên tịch số 09/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó các cơ quan, đơn vị được phân bổ người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành giới thiệu người ứng cử hoàn thành trước ngày 10/3/2021. Trong khoảng thời gian này, các cơ quan, đơn vị thực hiện các bước họp dự kiến người được giới thiệu ra ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của nơi công tác đối với  người dự kiến giới thiệu ứng cử. Trên cơ sở ý kiến nhận xét sẽ tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử./.

  • Tác giả: Thu Hường