Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020
 • Thời gian đăng: 06/01/2021 03:27:23 PM
 • Ngày 31-12-2020, UBND tỉnh thị xã Mường Lay ban hành Quyết định số 926/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn thị xã.
 • Theo đó, năm 2020, trên địa bàn thị xã có tổng số 3.109 hộ, trong đó: Số hộ nghèo: 201 hộ, tỷ lệ 6,47%; Số hộ cận nghèo: 55 hộ, tỷ lệ: 1,77%. Cụ thể:

  Phường Na Lay có 1.509 hộ, trong đó: Số hộ nghèo: 23 hộ, tỷ lệ 1,52%; Số hộ cận nghèo: 10 hộ, tỷ lệ: 0,66%.

  Phường Sông Đà có 308 hộ, trong đó: Số hộ nghèo: 26 hộ, tỷ lệ 8,77%; Số hộ cận nghèo: 14 hộ, tỷ lệ: 4,55%.

  Xã Lay Nưa có 1.292 hộ, trong đó: Số hộ nghèo: 152 hộ, tỷ lệ 11,76%; Số hộ cận nghèo: 31 hộ, tỷ lệ: 2,40%.

  Các hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2021 trên địa bàn thị xã./.

 • Tác giả: T_VC