Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Mường Lay quan tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ
 • Thời gian đăng: 23/01/2021 10:36:21 PM
 • Ðể hoàn thành mục tiêu hết năm 2020, TX. Mường Lay có 25% trở lên cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp; nữ đại biểu tham gia HÐND đạt trên 35% và các cơ quan, đơn vị phải có cán bộ lãnh đạo chủ chốt là nữ theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị; ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ðảng bộ TX. Mường Lay đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn và quy hoạch cụ thể theo các chỉ tiêu mà nghị quyết đề ra. Ông Ðinh Quốc Dũng, Phó trưởng ban Tổ chức - Nội vụ TX. Mường Lay cho biết: Ðể thực hiện tốt việc quy hoạch cán bộ nữ, cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số, Ban Tổ chức - Nội vụ đã chủ động tham mưu kế hoạch cho Ban Thường vụ Thị ủy đảm bảo vừa có tính kế thừa lại vừa có nhân tố mới. Ðồng thời, đơn vị đã chủ động thường xuyên rà soát, đánh giá, kiểm tra chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực đã được quy hoạch.
 • 23-1-21-5.jpg

  Chị Chu Thị Hiền, cán bộ Hội LHPN TX. Mường Lay (bên trái) kiểm tra hoạt động của mô hình nhóm phụ nữ liên kết sản xuất khẩu xén ở bản Bắc 2, xã Lay Nưa.

  Do làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ nữ nên tính đến hết năm 2020, trong tổng số gần 520 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính, sự nghiệp của TX. Mường Lay thì đã có gần 60% là cán bộ nữ. Trong đó nhiều người đang giữ các chức danh chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị. Ðể có được kết quả đó, chỉ tính riêng năm 2019 toàn thị xã đã có hơn 600 lượt cán bộ nữ được cử tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận chính trị. Sau khi tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng, đội ngũ này còn tích cực học tập, trau dồi phẩm chất, đạo đức, kiến thức chuyên môn, vận dụng sáng tạo và hiệu quả vào công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại mỗi cơ quan, đơn vị.

  Là người trưởng thành từ cán bộ hoạt động phong trào, có năng lực, nhiệt huyết với công việc, chị Hoàng Thị Ðường, cán bộ phụ nữ xã Lay Nưa đã được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm bồi dưỡng, tạo môi trường để rèn luyện, thử thách. Ðồng thời được cử tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chị đã phát huy được khả năng của mình và từng bước trưởng thành qua công tác. Chị cũng là nhân tố quan trọng góp phần phát huy hiệu quả các phong trào của hội viên, phụ nữ trong xã, được hội viên và người dân tin tưởng. Hiện nay, chị Hoàng Thị Ðường tiếp tục phát huy năng lực và nhiệt huyết trên cương vị là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lay Nưa.

  Nói về việc thực hiện chủ trương quan tâm đào tạo cán bộ nữ của thị xã, chị Lò Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TX. Mường Lay cho biết: Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, đặc biệt là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số luôn được Ðảng bộ, chính quyền thị xã quan tâm. Tôi cũng chính là một trong những trường hợp được tạo điều kiện trong môi trường công tác phù hợp với năng lực, sở trường và được tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức. Trong điều kiện như vậy mỗi cán bộ nữ đều phải có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, gương mẫu để cống hiến và xây dựng thị xã ngày càng phát triển.

  Có thể thấy, từ việc được tạo điều kiện có môi trường công tác phù hợp với năng lực, sở trường; được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Những năm gần đây, đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số ở TX. Mường Lay đã từng bước phát huy hiệu quả năng lực, sở trường trên mỗi vị trí công tác. Ðó là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng hệ thống chính trị của địa phương ngày càng vững mạnh và nâng cao hiệu quả trong hoạt động. Hiện nay, công tác bố trí, sử dụng cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ người dân tộc thiểu số vẫn tiếp tục được Ðảng bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội TX. Mường Lay đặc biệt coi trọng. Ðó chính là yếu tố quan trọng góp phần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðảng bộ thị xã đề ra.

 • Tác giả: Văn Thành Chương
 • Nguồn tin: Theo baodienbienphu.info.vn