Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Phòng tư pháp thị xã Mường Lay giao ban công tác Tư pháp năm 2021
  • Thời gian đăng: 26/02/2021 02:48:27 PM
  • Thực hiện Kế hoạch Công tác tư pháp năm 2021, sáng ngày 25-2-2021, Phòng Tư pháp thị xã Mường Lay tổ chức họp giao ban công tác năm 2021. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Tư pháp, các công chức của Phòng Tư pháp và các công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường.
  • Năm 2020, dưới tác động của dịch Covid-19, nhiều khó khăn đặt ra cho ngành Tư pháp, nhưng vớisự cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức phòng Tư pháp cùng với phấn đấu nỗ lực Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường. Công tác Tư pháp trên địa bàn thị xã Mường Lay đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể: Công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được chú trọng hơn. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được phát huy hiệu quả với nhiều hình thức như: Tổ chức 02 Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật và nghiệp vụ cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật, người có uy tín của các tổ, bản, đội ngũ hoà giải viên cơ sở; Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình thị xã thực hiện 12 chuyên đề truyền thông phát trên hệ thống loa truyền thanh các tổ, bản; Phối hợp với UBND các xã, phường tổ chức 73 cuộc tuyên truyền với 7.000 lượt người tham dự; nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản Luật mới, các chính sách gắn với Nhân dân, đặc biệt là tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết, dịch bệnh Covid-19....; cấp phát 207 bộ tài liệu... Đội ngũ người làm công tác phổ biến GDPL được củng cố kiện toàn với 30 Báo cáo viên pháp luật cấp thị, 74 Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; Hướng dẫn UBND các xã, phường kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở theo quy định. Hiện tại, trên địa bàn thị xã có 38/38 tổ hòa giải với 264 hòa giải viên. Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tiếp tục được quan tâm chỉ đạo,03/03 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo và đáp ứng yêu cầu. Tổ chức kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 02 đơn vị cấp phòng, 01 đơn vị cấp xã. Hướng dẫn Công chức Tư pháp hộ tịch các xã, phường xây dựng mẫu phiếu và thực hiện khảo sát đối với 260 (cấp xã 60 phiếu) cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn. Hoạt động đăng ký, quản lý hộ tịch và hoạt động chứng thực được thực hiện nhanh, chính xác, đúng pháp luật, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu cải cách hành chính; từ thị xuống xã, phường đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch – chứng thực. Phòng Tư pháp phối hợp với các xã, phường đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, từng bước số hóa sổ hộ tịch theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp, thực hiện Đề án Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc. 

    Tại hội nghị các đại biểu thảo luận về một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tư pháp năm 2020 như: Việc hỗ trợ của của bộ phận kỹ thuật Cục công nghệ thông tin Bộ Tư pháp về phần mềm hộ tịch qua số điện thoại tổng đài có việc chưa kịp thời, phần mềm đăng ký hộ tịch có lúc không đăng nhập được vào hệ thống từ đó ảnh hưởng đến quá trình nhập dữ liệu thực hiện thủ tục đăng ký hộ tịch của UBND cấp xã; Công chức hộ tịch của phòng Tư pháp và công chức Tư pháp - hộ tịch của UBND các xã, phường chưa được tập huấn, hướng dẫn thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc, qua đó kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện cập nhật, số hóa dữ liệu hộ tịch từ các sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc của một số công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường gặp khó khăn.

    Phát biểu kết luận tại cuộc họp giao ban, đồng chí Trần Thị Nụ - Trưởng phòng Tư pháp thị xã tiếp thu các ý kiến tham gia, thảo luận, đồng thời đề nghị các công chức Tư pháp phòng Tư pháp và các đồng chí Công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường rà soát lại những khó khăn, hạn chế để có biện pháp khắc phục; xây dựng kế hoạch công tác cụ thể của từng lĩnh vực để tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả…. ngành tiếp tục nâng cao chất trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thẩm định, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, theo dõi thi hành pháp luật; bồi thường nhà nước; cải cách hành chính; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt quan tâm công tác hòa giải ở cơ sở để góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.

  • Tác giả: Trần Nụ - Phòng Tư pháp thị xã