Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng công sản Việt Nam năm 2021
  • Thời gian đăng: 27/01/2021 03:30:14 PM
  • Nhằm tiếp tục chỉ đạo công tác tuyên truyền và giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân có thêm nhiều thông tin tìm hiểu, nghiên cứu những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Ban Tuyên giáo Thị ủy trân trọng giới thiệu nội dung Tài liệu tuyên truyền các đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp.
  • Tải tại đây

  • Tác giả: Ngọc Bích