Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
  • Xã Lay Nưa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật
  • Thời gian đăng: 30/11/2020 08:10:04 AM
  • Sáng 26-11-2020, UBND xã Lay Nưa đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai các văn bản Luật năm 2020 cho gần 100 đại biểu là đại diện Thường trực Đảng ủy; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND; UBMTTQVN xã; các báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và bí thư chi bộ, trưởng bản trên địa bàn xã.
  • Các báo cáo viên đã truyền đạt các chuyên đề: Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi năm 2019; Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của bộ Tư pháp quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định về chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Một số quy định của pháp luật về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt được đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của các Luật mới ban hành, qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời góp phần giáo dục nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật trong nhân dân./.

  • Tác giả: Mạnh Tiến