Chào mừng quý bạn đọc đến với Trang thông tin điện tử thị xã Mường Lay
 • Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV
  Số/Ký hiệu Tài liệu Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp Chuyên đề) HĐND thị xã khóa XIV
  Lĩnh vực văn bản Tài liệu hội họp

  STT

  Tên văn bản

  Số văn bản

  Tải tài liệu

  I Giấy mời Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND thị xã 187/GM-HĐND Download
  II Các văn bản trình tại Kỳ họp thứ 11

  1

  Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) Download

  2

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  192/TTr-HĐND Download

  3

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  4

  Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  193/TTr-HĐND

  Download

  5

  Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  194/TTr-HĐND Download

  6

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021


  Download

  7

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  189/TTr-HĐND Download

  8

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban pháp chế HĐND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  9

  Tờ trình về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  2242/TTr-UBND Download

  10

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download

  11

  Tờ trình về việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  2240/TTr-UBND Download

  12

  Tờ trình về việc về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã Mường Lay khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021

  2241/TTr-UBND Download

  13

  Dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

  Download